ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Договір публічної оферти

ФОП Саламаха С.В., ЄДРПОУ 3049504954, керуючись статтями 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публікує справжній публічний договір, що є договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб та має відповідну юридичну силу при продажі товарів або послуг, представлених на офіційному інтернет сайті Продавця.

Факт здійснення Покупцем замовлення товару або послуги, в усній (за телефоном або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту), згідно зі ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззастережним прийняттям умов цього Договору та інформації викладеної на сайті, а також є згодою Покупця, який користується послугами чи купує Продукт, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співробітництва, викладеними в цьому Договорі.

1. ПОНЯТТЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1 У цьому Договорі терміни вживаються в таких значеннях:

– Договір – цей договір публічної оферти.

– Пропозиції – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

– Акцепт – повне і беззастережне прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання Товару, шляхом його Замовлення.

– Товар – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), пропозиція щодо придбання якого розміщена на веб-сайті Продавця salardo.com, але не обмежується лише веб-сайтом.

– Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка згідно з чинним українським законодавством, має намір придбати Товар та вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

– Продавець – фізична особа-підприємець Саламаха С.В., ЄДРПОУ 3049504954, , що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

– Замовлення – належним чином оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

– Законодавство – чинне законодавство України, що може бути застосоване до правовідносин, пов’язаних з виконанням та/або витікаючих з виконання описаних у цьому Договорі зобов’язань.

1.2 Факт оформлення Замовлення та/або отримання рахунку на оплату Покупцем, як самостійно, так і в інший запропонований Продавцем спосіб, є беззастережним прийняттям умов цього Договору, і Покупець надалі виступає як особа, яка вступила з Продавцем у договірні відносини. При цьому Покупець самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково або іншим чином інформувати Покупця про наявність Договору окрім як його публікації на сайті salardo.com.

1.3 На письмову вимогу Покупця Продавець оформляє договір з підписами сторін.

1.4 Покупець самостійно та за власним бажанням може оформити замовлення на сайті salardo.com та/або оформити замовлення зв’язавшись телефоном, письмово, електронною поштою або в будь-який інший спосіб з Продавцем, що означає, що Покупець ознайомився з даним договором та погоджується з ним.

1.5 Пропозиція набуває чинності з моменту її розміщення Продавцем на сайті salardo.com.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Продавець у порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується передати у власність Покупцю виготовлений на замовлення Продукт в узгоджені строки (до 30-ти календарних днів), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити його.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

3.1 Продавець зобов’язується:

– Своєчасно виконати умови Договору

– Виготовити та передати товар Покупцеві відповідно до його замовлення з урахуванням особливостей Товару;

– не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.2 Продавець має право:

– В односторонньому порядку відмовитися від виконання умов договору в разі порушення Покупцем своїх обов’язків;

– В односторонньому порядку передати свої права та обов’язки щодо виконання Замовлень третім особам;

– З метою поліпшення якості обслуговування записувати замовлення, що відбуваються в телефонному режимі.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

4.1 Покупець зобов’язується:

– Належним чином ознайомитися зі змістом Договору, умовами оплати та доставки;

– своєчасно відповідно до умов цього Договору оплатити та отримати замовлення в обумовлені строки.

4.2 Покупець має право:

– вимагати від продавця своєчасного виконання своїх обов’язків.

5. СТРОКИ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

5.1 Терміном виготовлення замовлення вважається документально підтверджена дата сповіщення Продавцем Покупця про готовність до відвантаження.

5.2 Стандартні терміни виконання замовлення 30 календарних днів, якщо не обумовлені інші терміни у зв’язку зі складністю замовлення або іншими особливостями. Час доставки або відправки товару обговорюються особисто для кожної партії товару окремо при оформленні замовлення.

5.3 Покупець зобов’язаний вказати дату відвантаження виготовленого Товару протягом 5 робочих днів після дати оповіщення Продавцем Покупця про готовність до відвантаження.

5.4 Покупець зобов’язаний отримати товар протягом 5 робочих днів з дати оповіщення Продавцем Покупця про готовність до відвантаження.

5.5 Датою передачі та моментом переходу до Покупця права власності на Товар вважається дата передачі Товару Покупцю та оформлення Акту виконаних робіт та/або інших документів, що підтверджують факт отримання товару.

5.6 При отриманні в розпорядження Товару за допомогою транспортних перевізників, Покупець зобов’язаний перевірити кількість, відсутність видимих пошкоджень і комплектність Товару відповідно до замовлення, у разі пошкоджень, оформити у Постачальника акт і повідомити виробника про дану ситуацію.

5.7 У разі виявлення Покупцем при прийнятті Товару таких недоліків як нестача, некомплектність, пошкодження або знищення Товару або інших зовнішніх недоліків, Покупець зобов’язаний скласти про це відповідний акт у присутності Продавця (його уповноваженого представника) та/або представника кур’єрської служби під час при отриманні Товару та відмовитися від приймання замовлення. На підставі складеного акта Покупець має право пред’явити службі доставки відповідну претензію у строк 5 календарних днів з моменту прийняття Товару, для отримання компенсації від неї.

5.8 У разі виявлення шкоди, що сталася в процесі транспортування товару кур’єрськими службами, вся відповідальність за невірне прийняття замовлення лежить на покупцеві і збиток компенсації з боку Продавця не підлягає.

5.9 Всі претензії Покупця щодо кількості та комплектності Товару, заявлені Покупцем з порушенням умов і порядку їх пред’явлення, передбачених цим Договором, вважаються безпідставними і задоволенню не підлягають. У разі виявлення невідповідності поставленого Товару вимогам якості, встановленим чинним законодавством для такого виду товарів, під час приймання Товару Покупець має право вимагати від Продавця заміни поставленого Товару на аналогічний належної якості або усунення виявлених недоліків.

5.10 У разі встановлення недоліків поставленого Товару в порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством України, Продавець зобов’язаний прийняти повернутий Покупцем неякісний Товар і замінити його на якісний, замінити пошкоджений Товар, доукомплектувати некомплектний або додоставити Товарів на суму виявленої нестачі чи провести перерахунок загальної вартості відповідної партії Товару. Усі недоліки ліквідуються протягом 30 календарних днів з дати отримання Товару Продавцем.

5.11 На період усунення недоліків штрафні санкції за прострочення не нараховуються.

6. ДОСТАВКА

6.1
– По Одесі – власним транспортом безкоштовно. Наша служба доставки;
– по Україні – за тарифами перевізника.

7. ПО ОДЕСІ ПІДЙОМ

– БЕЗКОШТОВНО, за умови транспортування Товару ліфтом;

– 35 грн/поверх за кожний Товар, за умови, що ліфт не працює або відсутній, або товар не поміщається в ліфт;

– по Україні – за тарифами перевізника

8. МОНТАЖ

8.1 Монтаж Столів по Одесі та області (до 40 км) – БЕЗКОШТОВНО

8.2 Інших Товарів крім Столів – обговорюється індивідуально

9. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

9.1 Ціни Товару вказані в національній валюті України згідно з прейскурантом та/або замовлення, вказані ціни в дол США виключно з комерційною метою.

9.2 Остаточна ціна формується після узгодження замовлення відповідно до всіх умов замовлення Покупцем.

9.3 Оплата Товару здійснюється в розмірі 100% від вартості Товару в момент укладення цього Договору та узгодження замовлення;

9.4 Обов’язок Покупця щодо сплати вартості Товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або з моменту оплати готівкою.

9.5 Продавець зобов’язується поставити Товар в узгоджений строк. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, представники Продавця та/або кур’єр, та/або будь-яка інша третя сторона, що здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, вправі вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату, тощо).

10. ГАРАНТІЇ

10.1 Продавець бере на себе гарантійні зобов’язання протягом дванадцяти місячного строку від дати передачі Товару Покупцеві.

10.2 Гарантійні зобов’язання не поширюються в тих випадках, коли Покупець використовував продукцію з порушенням Правил користування або зберігання Товару, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

10.3 Якість Товару, що передається, повинна відповідати встановленим стандартам і вимогам технічних умов, встановлених для даного виду продукції.

10.4 Колір дерева та ДСП (тон) може не суттєво відрізнятись від кольору на малюнку/вифарбування з огляду на те, що не тільки різні ділянки дерева можуть вбирати тон по-різному.

10.5 Наживо товар може відрізнятися від фотографії / малюнка в розумних межах.
Товщина та/або довжина та/або ширина та/або висота дерева та/або металу (як виробу так і його окремих елементів) може не суттєво відрізнятись від встановлених характеристик в залежності від матеріалів та породи деревини.

10.6 Товар відпускається в тарі (упаковці), згідно з вимогами виробника та/або державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін).

10.7 Товари виготовлені на замовлення не входять до переліку товарів належної якості, які підлягають обміну та поверненню. Це означає, що, якщо Покупець замовив меблі, які виготовляються на замовлення і вони не підійшли з якихось причин, то відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”, повернути продавцю ці меблі неможливо.

10.8 Продавець гарантує якість Товару, проте не може гарантувати якість роботи кур’єрської служби. Тому, якщо при отриманні Товару Покупцем буде виявлено пошкодження Товару яке збігається з пошкодженнями пакування, то всі претензії по даному Товару (або його частині) Покупець пред’являє до даної служби, а Товар, що передав Продавець, вважається Товаром належної якості.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1 За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11.4 Сторони взаємно підтверджують і гарантують, що на момент укладення цього Договору, вони разом і кожна окремо нічим не обмежені у праві укладати та виконувати подібні договори.

 

11.5 Сторони не несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин та/або якщо це сталося внаслідок дій та обставин непереборної сили, а саме: землетрусу, пожежі, повені, інших стихійних лих, страйків, громадських заворушень, військових та не воєнних дій, антитерористичних операцій тощо.

11.6 Підтвердженням наявності та продовження дії непереборної сили є відповідний документ, виданий відповідною торговою палатою або іншим компетентним органом.

11.7 Сторона, для якої стало неможливим виконання умов Договору внаслідок форс-мажорних обставин та/або виникнення дій та обставин непереборної сили, повинні негайно повідомити іншу сторону.

11.8 Продавець не несе відповідальності за пошкодження товару, якщо воно сталося з вини кур’єрської служби та/або особи, яка доставляла Товар. У такому випадку всі претензії пред’являються вищевказаним особам з урахуванням умов цього Договору.

12. Вирішення спорів

12.1 Усі спори, що виникають із цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть прагнути врегулювати шляхом переговорів.

12.2 У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду в порядку встановленим чинним законодавством України.

 

13. ІНШІ УМОВИ

13.1 Цей Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

13.2 Покупець зобов’язаний надати точну та правдиву інформацію в кількості необхідній для надання послуг та/або купівлі товару, які він отримує або купує.

13.3 Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу Продавця може слугувати приводом для призупинення надання послуг або продажу товару.

13.4 Продавець збирає та обробляє персональні дані Покупців з метою:

– виконання умов цього Договору;

– доставки Покупцеві замовленого ним товару.

13.5 Доступ до персональних даних Покупця мають тільки особи, безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

13.6 Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; унеможливити доступ до персональних даних Покупців, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

13.7 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

error: Content is protected !!
Close

Cart

У кошику немає товарів.